Từ khóa tìm kiếm: kiểm kê đất đai

Dự án Sân bay Long Thành: Kiểm kê mặt bằng gặp khó vì vắng chủ đất
Dự án Sân bay Long Thành: Kiểm kê mặt bằng gặp khó vì vắng chủ đất

VOV.VN - Mới chỉ kiểm kiểm đếm đất đai của 276 hộ dân ở Đồng Nai, song có tới 179 hộ không thể kiểm kê được vì đất vắng chủ.

Dự án Sân bay Long Thành: Kiểm kê mặt bằng gặp khó vì vắng chủ đất

Dự án Sân bay Long Thành: Kiểm kê mặt bằng gặp khó vì vắng chủ đất

VOV.VN - Mới chỉ kiểm kiểm đếm đất đai của 276 hộ dân ở Đồng Nai, song có tới 179 hộ không thể kiểm kê được vì đất vắng chủ.

Thủ tướng chỉ thị kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Thủ tướng chỉ thị kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Thủ tướng chỉ thị kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thủ tướng chỉ thị kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Thủ tướng yêu cầu kiểm kê đất đai trên phạm vi cả nước
Thủ tướng yêu cầu kiểm kê đất đai trên phạm vi cả nước

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành… tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng yêu cầu kiểm kê đất đai trên phạm vi cả nước

Thủ tướng yêu cầu kiểm kê đất đai trên phạm vi cả nước

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành… tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên phạm vi cả nước.