Từ khóa tìm kiếm: kiểm lâm bị đánh ở Đồng Nai

Một kiểm lâm viên bị đánh cấp cứu
Một kiểm lâm viên bị đánh cấp cứu

VOV.VN - Bị nhắc nhở vì vi phạm quy định, Hồng đã dùng cây chèo ghe đánh một cán bộ kiểm lâm trọng thương. 

Một kiểm lâm viên bị đánh cấp cứu

Một kiểm lâm viên bị đánh cấp cứu

VOV.VN - Bị nhắc nhở vì vi phạm quy định, Hồng đã dùng cây chèo ghe đánh một cán bộ kiểm lâm trọng thương.