Từ khóa tìm kiếm: kiểm soát tốt

Thị trường bất động sản: Thiếu thông tin, không minh bạch và mập mờ
Thị trường bất động sản: Thiếu thông tin, không minh bạch và mập mờ

VOV.VN -Theo Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, điểm yếu nhất của thị trường bất động sản hiện nay là thông tin rất thiếu, không minh bạch và mập mờ.

Thị trường bất động sản: Thiếu thông tin, không minh bạch và mập mờ

Thị trường bất động sản: Thiếu thông tin, không minh bạch và mập mờ

VOV.VN -Theo Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, điểm yếu nhất của thị trường bất động sản hiện nay là thông tin rất thiếu, không minh bạch và mập mờ.

VietinBank Quý III/2017: Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng
VietinBank Quý III/2017: Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng

VOV.VN - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank lũy kế 9 tháng đầu năm 7.232 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 82,2% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VietinBank Quý III/2017: Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng

VietinBank Quý III/2017: Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng

VOV.VN - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank lũy kế 9 tháng đầu năm 7.232 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 82,2% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Bất động sản cao cấp: Nhiều khả năng dư thừa từ giữa năm 2017
Bất động sản cao cấp: Nhiều khả năng dư thừa từ giữa năm 2017

VOV.VN - Với tốc độ triển khai các dự án như hiện nay đến khoảng giữa năm 2017 có thể dư thừa sản phẩm bất động sản cao cấp.

Bất động sản cao cấp: Nhiều khả năng dư thừa từ giữa năm 2017

Bất động sản cao cấp: Nhiều khả năng dư thừa từ giữa năm 2017

VOV.VN - Với tốc độ triển khai các dự án như hiện nay đến khoảng giữa năm 2017 có thể dư thừa sản phẩm bất động sản cao cấp.