Từ khóa tìm kiếm: kiến nghị xử lý tài chính

Không đạt mục tiêu 20% số xã chuẩn nông thôn mới
Không đạt mục tiêu 20% số xã chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Đến tháng 11/2015 chỉ đạt 14,56% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, thấp hơn so với mục tiêu 20%, tương ứng với 484 số xã.

Không đạt mục tiêu 20% số xã chuẩn nông thôn mới

Không đạt mục tiêu 20% số xã chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Đến tháng 11/2015 chỉ đạt 14,56% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, thấp hơn so với mục tiêu 20%, tương ứng với 484 số xã.