Từ khóa tìm kiếm: kiều bào việt nam ở Lào

Tết Trung Thu của con em kiều bào Việt Nam tại Lào
Tết Trung Thu của con em kiều bào Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Lễ hội là một sân chơi lành mạnh, bổ ích và giúp cho các em hiểu hơn về những nét đẹp truyền thống của người Việt.

Tết Trung Thu của con em kiều bào Việt Nam tại Lào

Tết Trung Thu của con em kiều bào Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Lễ hội là một sân chơi lành mạnh, bổ ích và giúp cho các em hiểu hơn về những nét đẹp truyền thống của người Việt.