Từ khóa tìm kiếm: kim ngạch xuất khẩu

Hoa Kỳ là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm
Hoa Kỳ là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN -Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015, với kim ngạch xuất khẩu từ thị trường này đạt 15,79 tỷ USD.

Hoa Kỳ là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm

Hoa Kỳ là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN -Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015, với kim ngạch xuất khẩu từ thị trường này đạt 15,79 tỷ USD.