Từ khóa tìm kiếm: kinh doanh chứng khoán

Chơi chứng khoán lấy tiền cho sếp tiếp khách?
Chơi chứng khoán lấy tiền cho sếp tiếp khách?

Bị cáo khai đầu tư chứng khoán là theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty để lấy lãi cho sếp đi ngoại giao.

Chơi chứng khoán lấy tiền cho sếp tiếp khách?

Chơi chứng khoán lấy tiền cho sếp tiếp khách?

Bị cáo khai đầu tư chứng khoán là theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty để lấy lãi cho sếp đi ngoại giao.

Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB bị bắt giam
Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB bị bắt giam

Các đối tượng sử dụng nguồn vốn của Sở giao dịch Ngân hàng MHB để mua bán lòng vòng trái phiếu chính phủ của ngân hàng này với các công ty trung gian để cùng hưởng lợi nhuận. 

Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB bị bắt giam

Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB bị bắt giam

Các đối tượng sử dụng nguồn vốn của Sở giao dịch Ngân hàng MHB để mua bán lòng vòng trái phiếu chính phủ của ngân hàng này với các công ty trung gian để cùng hưởng lợi nhuận. 

Áp thuế 2% thu nhập từ giá trị chuyển nhượng bất động sản
Áp thuế 2% thu nhập từ giá trị chuyển nhượng bất động sản

Chuyển nhượng bất động sản áp dụng một cách tính thuế với thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng thay cho 2 cách tính thuế trước đây.

Áp thuế 2% thu nhập từ giá trị chuyển nhượng bất động sản

Áp thuế 2% thu nhập từ giá trị chuyển nhượng bất động sản

Chuyển nhượng bất động sản áp dụng một cách tính thuế với thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng thay cho 2 cách tính thuế trước đây.