Từ khóa tìm kiếm: kinh doanh của Vietnam Airlines

“Soi” lương của phi công Vietnam Airlines
“Soi” lương của phi công Vietnam Airlines

Thu nhập bình quân của đội ngũ phi công Vietnam Airlines đạt 101 triệu đồng/người/tháng trong năm 2015.

“Soi” lương của phi công Vietnam Airlines

“Soi” lương của phi công Vietnam Airlines

Thu nhập bình quân của đội ngũ phi công Vietnam Airlines đạt 101 triệu đồng/người/tháng trong năm 2015.