Từ khóa tìm kiếm: kinh doanh thể thao

Á quân V-League 2019 tìm giải pháp kiếm tiền bền vững
Á quân V-League 2019 tìm giải pháp kiếm tiền bền vững

VOV.VN - Hợp tác với ứng dụng Wservice, CLB TP.HCM hy vọng có thêm một kênh kiếm tiền bền vững ngoài các kênh truyền thống như bán vé, quần áo, vật phẩm...

Á quân V-League 2019 tìm giải pháp kiếm tiền bền vững

Á quân V-League 2019 tìm giải pháp kiếm tiền bền vững

VOV.VN - Hợp tác với ứng dụng Wservice, CLB TP.HCM hy vọng có thêm một kênh kiếm tiền bền vững ngoài các kênh truyền thống như bán vé, quần áo, vật phẩm...

Gắn Luật Sở hữu trí tuệ vào kinh doanh thể thao
Gắn Luật Sở hữu trí tuệ vào kinh doanh thể thao

VOV.VN - Hiện Việt Nam có 1.897 doanh nghiệp đăng ký 2.622 nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao.

Gắn Luật Sở hữu trí tuệ vào kinh doanh thể thao

Gắn Luật Sở hữu trí tuệ vào kinh doanh thể thao

VOV.VN - Hiện Việt Nam có 1.897 doanh nghiệp đăng ký 2.622 nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao.