Từ khóa tìm kiếm: kinh nghiệm kiểm soát Covid-19

Việt Nam – Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát dịch Covid-19
Việt Nam – Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha đánh giá cao nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong đối phó dịch Covid-19.

Việt Nam – Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát dịch Covid-19

Việt Nam – Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha đánh giá cao nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong đối phó dịch Covid-19.