Từ khóa tìm kiếm: kinh tế bền vững

Quảng trường Mỹ Đình sẽ tạo ra nguồn thu phát triển kinh tế bền vững
Quảng trường Mỹ Đình sẽ tạo ra nguồn thu phát triển kinh tế bền vững

VOV.VN - Theo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, việc xây dựng quảng trưởng Mỹ Đình hướng tới mục tiêu phát triển dịch vụ du lịch bền vững thay thế nguồn thu từ thu từ đất trên địa bàn

Quảng trường Mỹ Đình sẽ tạo ra nguồn thu phát triển kinh tế bền vững

Quảng trường Mỹ Đình sẽ tạo ra nguồn thu phát triển kinh tế bền vững

VOV.VN - Theo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, việc xây dựng quảng trưởng Mỹ Đình hướng tới mục tiêu phát triển dịch vụ du lịch bền vững thay thế nguồn thu từ thu từ đất trên địa bàn

Chủ tịch Quốc hội: Cần thêm các đánh giá về thực chất tăng trưởng
Chủ tịch Quốc hội: Cần thêm các đánh giá về thực chất tăng trưởng

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần có thêm các đánh giá thực chất chất lượng của tăng trưởng.

Chủ tịch Quốc hội: Cần thêm các đánh giá về thực chất tăng trưởng

Chủ tịch Quốc hội: Cần thêm các đánh giá về thực chất tăng trưởng

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần có thêm các đánh giá thực chất chất lượng của tăng trưởng.

Nguồn nhân lực chất lượng quyết định tăng trưởng kinh tế bền vững
Nguồn nhân lực chất lượng quyết định tăng trưởng kinh tế bền vững

VOV.VN - Nguồn nhân lực trình độ cao giúp nâng cao năng suất lao động quyết định vị thế lâu dài của doanh nghiệp và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững.

Nguồn nhân lực chất lượng quyết định tăng trưởng kinh tế bền vững

Nguồn nhân lực chất lượng quyết định tăng trưởng kinh tế bền vững

VOV.VN - Nguồn nhân lực trình độ cao giúp nâng cao năng suất lao động quyết định vị thế lâu dài của doanh nghiệp và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tác động môi trường đe dọa tăng trưởng kinh tế
Tác động môi trường đe dọa tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Cần phải có chính sách phù hợp nhằm thích ứng, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho phát triển kinh tế bền vững.

Tác động môi trường đe dọa tăng trưởng kinh tế

Tác động môi trường đe dọa tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Cần phải có chính sách phù hợp nhằm thích ứng, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho phát triển kinh tế bền vững.