Từ khóa tìm kiếm: kit thử covid

Việt Nam hiện có bao nhiêu phòng xét nghiệm Covid-19?
Việt Nam hiện có bao nhiêu phòng xét nghiệm Covid-19?

VOV.VN - Việt Nam hiện có 118 phòng xét nghiệm COVID-19, trong đó 66 phòng được làm xét nghiệm khẳng định, công suất tối đa 31.000 mẫu/ngày.

Việt Nam hiện có bao nhiêu phòng xét nghiệm Covid-19?

Việt Nam hiện có bao nhiêu phòng xét nghiệm Covid-19?

VOV.VN - Việt Nam hiện có 118 phòng xét nghiệm COVID-19, trong đó 66 phòng được làm xét nghiệm khẳng định, công suất tối đa 31.000 mẫu/ngày.