Từ khóa tìm kiếm: Kỳ họp 38 của UBKT Trung ương

Toàn văn thông cáo kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VOV.VN - Tại kỳ họp 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.