Từ khóa tìm kiếm: kỳ họp đại biểu quốc hội

Quốc hội họp trực tuyến: Mô hình thích hợp cho tương lai?
Quốc hội họp trực tuyến: Mô hình thích hợp cho tương lai?

VOV.VN - Sau 8 ngày họp trực tuyến, Quốc hội đã hoàn thành đợt 1 chương trình kỳ họp thứ 9 (Quốc hội khóa 14).

Quốc hội họp trực tuyến: Mô hình thích hợp cho tương lai?

Quốc hội họp trực tuyến: Mô hình thích hợp cho tương lai?

VOV.VN - Sau 8 ngày họp trực tuyến, Quốc hội đã hoàn thành đợt 1 chương trình kỳ họp thứ 9 (Quốc hội khóa 14).

Đại biểu Quốc hội vắng nhiều, biểu quyết hộ là thiếu nghiêm túc
Đại biểu Quốc hội vắng nhiều, biểu quyết hộ là thiếu nghiêm túc

VOV.VN -Nội quy kỳ họp Quốc hội cần có quy định đảm bảo linh hoạt nhưng khắc phục được tình trạng đại biểu vắng nhiều, biểu quyết hộ.

Đại biểu Quốc hội vắng nhiều, biểu quyết hộ là thiếu nghiêm túc

Đại biểu Quốc hội vắng nhiều, biểu quyết hộ là thiếu nghiêm túc

VOV.VN -Nội quy kỳ họp Quốc hội cần có quy định đảm bảo linh hoạt nhưng khắc phục được tình trạng đại biểu vắng nhiều, biểu quyết hộ.