Từ khóa tìm kiếm: kỳ họp Quốc hội lần thứ 10 khóa XIV

Nhìn lại tuần làm việc của Quốc hội: Thẳng thắn và thận trọng
Nhìn lại tuần làm việc của Quốc hội: Thẳng thắn và thận trọng

VOV.VN - Tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn của người chất vấn và người trả lời vẫn là điểm chung của mọi cuộc chất vấn trong tuần làm việc của Quốc hội.

Nhìn lại tuần làm việc của Quốc hội: Thẳng thắn và thận trọng

Nhìn lại tuần làm việc của Quốc hội: Thẳng thắn và thận trọng

VOV.VN - Tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn của người chất vấn và người trả lời vẫn là điểm chung của mọi cuộc chất vấn trong tuần làm việc của Quốc hội.