Từ khóa tìm kiếm: kỳ họp thứ 17

Khai mạc Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia
Khai mạc Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Kỳ họp được tổ chức thường niên, cũng là dịp để các bộ, ngành hai nước trao đổi về tiến độ hợp tác song phương.

Khai mạc Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia

Khai mạc Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Kỳ họp được tổ chức thường niên, cũng là dịp để các bộ, ngành hai nước trao đổi về tiến độ hợp tác song phương.

Hoàn tất chuẩn bị kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia
Hoàn tất chuẩn bị kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Cuộc họp các quan chức cao cấp Việt Nam-Campuchia đã diễn ra ở thủ đô Phnom Penh sáng 20/8 nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp của 2 nước.

Hoàn tất chuẩn bị kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia

Hoàn tất chuẩn bị kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Cuộc họp các quan chức cao cấp Việt Nam-Campuchia đã diễn ra ở thủ đô Phnom Penh sáng 20/8 nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp của 2 nước.