Từ khóa tìm kiếm: kỷ luật cán bộ kiểm lâm

9 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng “râu”
9 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng “râu”

VOV.VN -Trong cuộc họp ngày 9/5, 9 cán bộ đã tự nhận hình thức kỷ luật, trong đó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Cư Jút tự nhận hình thức cảnh cáo.

9 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng “râu”

9 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng “râu”

VOV.VN -Trong cuộc họp ngày 9/5, 9 cán bộ đã tự nhận hình thức kỷ luật, trong đó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Cư Jút tự nhận hình thức cảnh cáo.

Kỷ luật 8 cán bộ kiểm lâm vì để xảy ra phá rừng
Kỷ luật 8 cán bộ kiểm lâm vì để xảy ra phá rừng

Ngày 4/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định cách chức, kỷ luật nhiều cán bộ kiểm lâm để xảy ra các vụ phá rừng.

Kỷ luật 8 cán bộ kiểm lâm vì để xảy ra phá rừng

Kỷ luật 8 cán bộ kiểm lâm vì để xảy ra phá rừng

Ngày 4/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định cách chức, kỷ luật nhiều cán bộ kiểm lâm để xảy ra các vụ phá rừng.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan vụ phá rừng ở Bình Định
Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan vụ phá rừng ở Bình Định

VOV.VN - Hàng loạt cán bộ, nhân viên và cá nhân bị kỷ luật và xử lý liên quan đến vụ phá 61 ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện miền núi An Lão.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan vụ phá rừng ở Bình Định

Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan vụ phá rừng ở Bình Định

VOV.VN - Hàng loạt cán bộ, nhân viên và cá nhân bị kỷ luật và xử lý liên quan đến vụ phá 61 ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện miền núi An Lão.

Kỷ luật 5 cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long
Kỷ luật 5 cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long

VOV.VN -Các cán bộ này thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng  phá rừng, kinh doanh gỗ trái phép.

Kỷ luật 5 cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long

Kỷ luật 5 cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long

VOV.VN -Các cán bộ này thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng  phá rừng, kinh doanh gỗ trái phép.