Từ khóa tìm kiếm: kỷ luật Trung tướng Nguyễn Văn Thanh

Không để bất kỳ ai làm mờ những “thanh bảo kiếm” của Đảng
Không để bất kỳ ai làm mờ những “thanh bảo kiếm” của Đảng

VOV.VN- Lực lượng quân đội, công an được xem là những "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc. Không thể vì cá nhân nào mà làm mờ "bảo kiếm".

Không để bất kỳ ai làm mờ những “thanh bảo kiếm” của Đảng

Không để bất kỳ ai làm mờ những “thanh bảo kiếm” của Đảng

VOV.VN- Lực lượng quân đội, công an được xem là những "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc. Không thể vì cá nhân nào mà làm mờ "bảo kiếm".