Từ khóa tìm kiếm: Kỹ sư xây dựng trộm cắp

Nợ nần, kỹ sư phá két sắt trộm cắp tài sản giữa ban ngày
Nợ nần, kỹ sư phá két sắt trộm cắp tài sản giữa ban ngày

VOV.VN - Trong lúc khảo sát tuyến đường để thi công, phát hiện nhà ông Thiêm thuộc diện khá giả lại nằm tách biệt, nên Phong lẻn vào nhà trộm cắp.

Nợ nần, kỹ sư phá két sắt trộm cắp tài sản giữa ban ngày

Nợ nần, kỹ sư phá két sắt trộm cắp tài sản giữa ban ngày

VOV.VN - Trong lúc khảo sát tuyến đường để thi công, phát hiện nhà ông Thiêm thuộc diện khá giả lại nằm tách biệt, nên Phong lẻn vào nhà trộm cắp.