Từ khóa tìm kiếm: kỳ thi Tay nghề thế giới 2019

Kỳ thi Tay nghề thế giới 2019: Chúng ta không thể mãi “ăn đong“
Kỳ thi Tay nghề thế giới 2019: Chúng ta không thể mãi “ăn đong“

VOV.VN -Khi tham gia 1 sân chơi lớn, được cọ sát với những quốc gia rất mạnh mới thấy chiến lược đào tạo của Việt Nam vẫn còn cảnh “ăn đong”.

Kỳ thi Tay nghề thế giới 2019: Chúng ta không thể mãi “ăn đong“

Kỳ thi Tay nghề thế giới 2019: Chúng ta không thể mãi “ăn đong“

VOV.VN -Khi tham gia 1 sân chơi lớn, được cọ sát với những quốc gia rất mạnh mới thấy chiến lược đào tạo của Việt Nam vẫn còn cảnh “ăn đong”.