Từ khóa tìm kiếm: kỳ vọng của nhân dân

"Hy vọng Đại hội XIII sẽ đưa ra được một 'tuyên ngôn' phát triển cho Việt Nam"
"Hy vọng Đại hội XIII sẽ đưa ra được một 'tuyên ngôn' phát triển cho Việt Nam"

VOV.VN - Trước thềm Đại hội, nhân dân cả nước cùng hướng về thủ đô với kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

"Hy vọng Đại hội XIII sẽ đưa ra được một 'tuyên ngôn' phát triển cho Việt Nam"

"Hy vọng Đại hội XIII sẽ đưa ra được một 'tuyên ngôn' phát triển cho Việt Nam"

VOV.VN - Trước thềm Đại hội, nhân dân cả nước cùng hướng về thủ đô với kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.