Từ khóa tìm kiếm: lãi của ngân hàng

VIB báo lãi trước thuế 518 tỷ trong quý 1
VIB báo lãi trước thuế 518 tỷ trong quý 1

VOV.VN - Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 518 tỷ đồng, gấp hơn 3,3 lần cùng kỳ năm 2017.

VIB báo lãi trước thuế 518 tỷ trong quý 1

VIB báo lãi trước thuế 518 tỷ trong quý 1

VOV.VN - Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 518 tỷ đồng, gấp hơn 3,3 lần cùng kỳ năm 2017.