Từ khóa tìm kiếm: lãi suất liên ngân hàng giảm

Lãi suất liên ngân hàng đảo chiều giảm mạnh khi NHNN can thiệp
Lãi suất liên ngân hàng đảo chiều giảm mạnh khi NHNN can thiệp

VOV.VN - Với sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/11.

Lãi suất liên ngân hàng đảo chiều giảm mạnh khi NHNN can thiệp

Lãi suất liên ngân hàng đảo chiều giảm mạnh khi NHNN can thiệp

VOV.VN - Với sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/11.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn
Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn

VOV.VN - Trong tuần từ 5/3/2018 đến 9/3/2018, doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng tăng khá mạnh so với tuần trước đó.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn

VOV.VN - Trong tuần từ 5/3/2018 đến 9/3/2018, doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng tăng khá mạnh so với tuần trước đó.