Từ khóa tìm kiếm: làm bằng thạc sĩ tiến sĩ giả

Bằng Thạc sĩ giả được bán với giá chỉ vài triệu đồng
Bằng Thạc sĩ giả được bán với giá chỉ vài triệu đồng

VOV.VN - Chỉ vài triệu đồng, các đối tượng có thể tạo ra các loại bằng từ Cao đẳng, Đại học đến Thạc sĩ, Tiến sĩ cung cấp ra thị trường.

Bằng Thạc sĩ giả được bán với giá chỉ vài triệu đồng

Bằng Thạc sĩ giả được bán với giá chỉ vài triệu đồng

VOV.VN - Chỉ vài triệu đồng, các đối tượng có thể tạo ra các loại bằng từ Cao đẳng, Đại học đến Thạc sĩ, Tiến sĩ cung cấp ra thị trường.