Từ khóa tìm kiếm: lạm dụng tình dục

Bộ ảnh xót xa về tình trạng nô lệ lao động thời hiện đại
Bộ ảnh xót xa về tình trạng nô lệ lao động thời hiện đại

VOV.VN - Được hứa hẹn sang châu Âu là “đặt chân thiên đường”, nhiều người lao động không ngờ mình lại trở thành những nô lệ thời hiện đại.

Bộ ảnh xót xa về tình trạng nô lệ lao động thời hiện đại

Bộ ảnh xót xa về tình trạng nô lệ lao động thời hiện đại

VOV.VN - Được hứa hẹn sang châu Âu là “đặt chân thiên đường”, nhiều người lao động không ngờ mình lại trở thành những nô lệ thời hiện đại.