Từ khóa tìm kiếm: làm hồ sơ giả xin nhập khẩu thuốc

Vụ VN Pharma: Quy trình làm hồ sơ giả nhập khẩu thuốc H- Capita 500mg
Vụ VN Pharma: Quy trình làm hồ sơ giả nhập khẩu thuốc H- Capita 500mg

VOV.VN- Hồ sơ chuyển sang chỉ có một trang giấy, không có tên nước sở tại nhưng vẫn được dược sĩ lấy làm cơ sở để viết Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm.

Vụ VN Pharma: Quy trình làm hồ sơ giả nhập khẩu thuốc H- Capita 500mg

Vụ VN Pharma: Quy trình làm hồ sơ giả nhập khẩu thuốc H- Capita 500mg

VOV.VN- Hồ sơ chuyển sang chỉ có một trang giấy, không có tên nước sở tại nhưng vẫn được dược sĩ lấy làm cơ sở để viết Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm.