Từ khóa tìm kiếm: Làm rõ

Hình thức tố cáo lạc hậu rất xa so với nhân loại mấy ngàn năm
Hình thức tố cáo lạc hậu rất xa so với nhân loại mấy ngàn năm

VOV.VN - Chúng ta đang ở trong thế kỷ 21 rồi mà vẫn chỉ quy định 2 loại tố cáo: đơn thư hay tố cáo trực tiếp, như thế là lạc hậu rất xa so với nhân loại...

Hình thức tố cáo lạc hậu rất xa so với nhân loại mấy ngàn năm

Hình thức tố cáo lạc hậu rất xa so với nhân loại mấy ngàn năm

VOV.VN - Chúng ta đang ở trong thế kỷ 21 rồi mà vẫn chỉ quy định 2 loại tố cáo: đơn thư hay tố cáo trực tiếp, như thế là lạc hậu rất xa so với nhân loại...

CA Hà Nội làm rõ 3 vụ chạy công chức trên địa bàn Sóc Sơn
CA Hà Nội làm rõ 3 vụ chạy công chức trên địa bàn Sóc Sơn

VOV.VN - Theo Đại tá Dương Văn Giáp, bước đầu quá trình điều tra chưa phát hiện có dấu hiệu tiêu cực liên quan cán bộ chạy công chức.

CA Hà Nội làm rõ 3 vụ chạy công chức trên địa bàn Sóc Sơn

CA Hà Nội làm rõ 3 vụ chạy công chức trên địa bàn Sóc Sơn

VOV.VN - Theo Đại tá Dương Văn Giáp, bước đầu quá trình điều tra chưa phát hiện có dấu hiệu tiêu cực liên quan cán bộ chạy công chức.