Từ khóa tìm kiếm: làm thêm giờ

Sẽ thanh tra 150 doanh nghiệp dệt may tại 12 tỉnh, thành
Sẽ thanh tra 150 doanh nghiệp dệt may tại 12 tỉnh, thành

Nội dung chủ yếu trong đợt thanh tra này là về thời gian làm việc và giờ nghỉ ngơi, tiền lương làm đêm và làm thêm giờ của công nhân.

Sẽ thanh tra 150 doanh nghiệp dệt may tại 12 tỉnh, thành

Sẽ thanh tra 150 doanh nghiệp dệt may tại 12 tỉnh, thành

Nội dung chủ yếu trong đợt thanh tra này là về thời gian làm việc và giờ nghỉ ngơi, tiền lương làm đêm và làm thêm giờ của công nhân.