Từ khóa tìm kiếm: lần hẹn đầu

Thanh Thanh Hiền tiết lộ chuyện "bỏ bom" Xuân Hinh trong lần hẹn đầu
Thanh Thanh Hiền tiết lộ chuyện "bỏ bom" Xuân Hinh trong lần hẹn đầu

VOV.VN - Chỉ khi diễn cùng với Thanh Thanh Hiền, mọi khía cạnh cá tính của Xuân Hinh mới được phát tiết mạnh mẽ và tỏa sáng nhất. 

Thanh Thanh Hiền tiết lộ chuyện "bỏ bom" Xuân Hinh trong lần hẹn đầu

Thanh Thanh Hiền tiết lộ chuyện "bỏ bom" Xuân Hinh trong lần hẹn đầu

VOV.VN - Chỉ khi diễn cùng với Thanh Thanh Hiền, mọi khía cạnh cá tính của Xuân Hinh mới được phát tiết mạnh mẽ và tỏa sáng nhất.