Từ khóa tìm kiếm: làng Moncada

Người dân Bến Tre truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro
Người dân Bến Tre truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Lãnh tụ Cuba, Fidel Castro ra đi không chỉ là đau thương, mất mát đối với Cuba mà còn với người dân quê hương Đồng Khởi – Bến Tre.

Người dân Bến Tre truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Người dân Bến Tre truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Lãnh tụ Cuba, Fidel Castro ra đi không chỉ là đau thương, mất mát đối với Cuba mà còn với người dân quê hương Đồng Khởi – Bến Tre.