Từ khóa tìm kiếm: lãnh đạo cách mạng

Cuộc trở về Nga của Lenin năm 1917 để lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười
Cuộc trở về Nga của Lenin năm 1917 để lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười

VOV.VN - Để trở về Nga, lãnh tụ Lenin buộc phải quá cảnh ở Đức. Nếu không hồi hương kịp, ông có thể bỏ lỡ cơ hội lãnh đạo cuộc cách mạng Tháng Mười lịch sử.

Cuộc trở về Nga của Lenin năm 1917 để lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười

Cuộc trở về Nga của Lenin năm 1917 để lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười

VOV.VN - Để trở về Nga, lãnh tụ Lenin buộc phải quá cảnh ở Đức. Nếu không hồi hương kịp, ông có thể bỏ lỡ cơ hội lãnh đạo cuộc cách mạng Tháng Mười lịch sử.

Ảnh: Thủ lĩnh Cách mạng tháng Mười, lãnh tụ Liên Xô Stalin thời trẻ
Ảnh: Thủ lĩnh Cách mạng tháng Mười, lãnh tụ Liên Xô Stalin thời trẻ

VOV.VN - Joseph Stalin là một trong các thủ lĩnh trụ cột của Cách mạng tháng Mười Nga long trời lở đất. Ông về sau trở thành lãnh tụ nổi tiếng của Liên Xô.

Ảnh: Thủ lĩnh Cách mạng tháng Mười, lãnh tụ Liên Xô Stalin thời trẻ

Ảnh: Thủ lĩnh Cách mạng tháng Mười, lãnh tụ Liên Xô Stalin thời trẻ

VOV.VN - Joseph Stalin là một trong các thủ lĩnh trụ cột của Cách mạng tháng Mười Nga long trời lở đất. Ông về sau trở thành lãnh tụ nổi tiếng của Liên Xô.

Tổng Bí thư Lê Duẩn và quan điểm “lao động, tình thương, lẽ phải”
Tổng Bí thư Lê Duẩn và quan điểm “lao động, tình thương, lẽ phải”

VOV.VN - Ngày nay, trong điều kiện mới, những quan điểm của Tổng Bí thư Lê Duẩn về “lao động, tình thương và lẽ phải” vẫn còn nguyên giá trị,

Tổng Bí thư Lê Duẩn và quan điểm “lao động, tình thương, lẽ phải”

Tổng Bí thư Lê Duẩn và quan điểm “lao động, tình thương, lẽ phải”

VOV.VN - Ngày nay, trong điều kiện mới, những quan điểm của Tổng Bí thư Lê Duẩn về “lao động, tình thương và lẽ phải” vẫn còn nguyên giá trị,

Hình ảnh: Bút tích Tổng Bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật
Hình ảnh: Bút tích Tổng Bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật

VOV.VN - Nhiều tài liệu bút tích của Tổng Bí thư Lê Duẩn được công bố tại triển lãm “Tổng Bí thư Lê Duẩn – Cuộc đời và sự nghiệp” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hình ảnh: Bút tích Tổng Bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật

Hình ảnh: Bút tích Tổng Bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật

VOV.VN - Nhiều tài liệu bút tích của Tổng Bí thư Lê Duẩn được công bố tại triển lãm “Tổng Bí thư Lê Duẩn – Cuộc đời và sự nghiệp” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Tổng Bí thư Lê Duẩn
Trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Tổng Bí thư Lê Duẩn

VOV.VN - Với gần 300 ảnh, tài liệu, triển lãm giới thiệu một cách khái quát về thân thế, sự nghiệp cũng như những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Tổng Bí thư Lê Duẩn

Trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Tổng Bí thư Lê Duẩn

VOV.VN - Với gần 300 ảnh, tài liệu, triển lãm giới thiệu một cách khái quát về thân thế, sự nghiệp cũng như những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong lòng dân Quảng Ngãi
Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong lòng dân Quảng Ngãi

VOV.V - Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đi xa nhưng trong lòng dân nơi đây vẫn còn in đậm hình ảnh một nhà lãnh đạo tài năng, người con ưu tú của Quảng Ngãi.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong lòng dân Quảng Ngãi

Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong lòng dân Quảng Ngãi

VOV.V - Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đi xa nhưng trong lòng dân nơi đây vẫn còn in đậm hình ảnh một nhà lãnh đạo tài năng, người con ưu tú của Quảng Ngãi.

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH
Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH

VOV.VN -Cương lĩnh của Đảng đã xác định rõ mục tiêu chiến lược: “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”, “để đi tới xã hội cộng sản”.

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH

VOV.VN -Cương lĩnh của Đảng đã xác định rõ mục tiêu chiến lược: “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”, “để đi tới xã hội cộng sản”.