Từ khóa tìm kiếm: lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với lãnh đạo tỉnh ​Khánh Hòa
Công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với lãnh đạo tỉnh ​Khánh Hòa

VOV.VN - Ban Bí thư đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông: Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên

Công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với lãnh đạo tỉnh ​Khánh Hòa

Công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với lãnh đạo tỉnh ​Khánh Hòa

VOV.VN - Ban Bí thư đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông: Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cán bộ một số tỉnh
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cán bộ một số tỉnh

VOV.VN - Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật với một số cá nhân và tập thể có vi phạm.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cán bộ một số tỉnh

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cán bộ một số tỉnh

VOV.VN - Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật với một số cá nhân và tập thể có vi phạm.

Khánh Hòa đề nghị miễn giảm thu phí BOT cho người dân địa phương
Khánh Hòa đề nghị miễn giảm thu phí BOT cho người dân địa phương

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị các dự án thu phí BOT phải có chính sách miễn giảm cho người dân địa phương..

Khánh Hòa đề nghị miễn giảm thu phí BOT cho người dân địa phương

Khánh Hòa đề nghị miễn giảm thu phí BOT cho người dân địa phương

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị các dự án thu phí BOT phải có chính sách miễn giảm cho người dân địa phương..