Từ khóa tìm kiếm: lãnh đạo tỉnh Quảng Bình

Chính quyền đồng hành cùng nhà đầu tư tại dự án FLC Quảng Bình
Chính quyền đồng hành cùng nhà đầu tư tại dự án FLC Quảng Bình

VOV.VN - Lãnh đạo của tỉnh Quảng Bình có buổi làm việc cùng Tập đoàn FLC tại trụ sở UBND tỉnh để rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn.

Chính quyền đồng hành cùng nhà đầu tư tại dự án FLC Quảng Bình

Chính quyền đồng hành cùng nhà đầu tư tại dự án FLC Quảng Bình

VOV.VN - Lãnh đạo của tỉnh Quảng Bình có buổi làm việc cùng Tập đoàn FLC tại trụ sở UBND tỉnh để rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn.