Từ khóa tìm kiếm: lão nông Cần Thơ

“Lão nông” Cần Thơ làm giàu nhờ cây dâu xiêm
“Lão nông” Cần Thơ làm giàu nhờ cây dâu xiêm

Từ một gia đình nghèo khó, nhờ trồng dâu xiêm mà ông Nguyễn Văn Hạng (TP.Cần Thơ) trở thành triệu phú.

“Lão nông” Cần Thơ làm giàu nhờ cây dâu xiêm

“Lão nông” Cần Thơ làm giàu nhờ cây dâu xiêm

Từ một gia đình nghèo khó, nhờ trồng dâu xiêm mà ông Nguyễn Văn Hạng (TP.Cần Thơ) trở thành triệu phú.