Từ khóa tìm kiếm: lê đức vinh

Cách hết chức vụ Đảng của Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa
Cách hết chức vụ Đảng của Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Ban Bí thư cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.

Cách hết chức vụ Đảng của Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Cách hết chức vụ Đảng của Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Ban Bí thư cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.

Đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020.

Đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa
Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016- 2021.

Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Ông Lê Đức Vinh được HĐND tỉnh Khánh Hòa tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Ông Lê Đức Vinh được HĐND tỉnh Khánh Hòa tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh