Từ khóa tìm kiếm: Lễ hội Bà Phường Chào

Lễ hội Bà Phường Chào đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội Bà Phường Chào đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Sáng 6/4, tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Bà Phường Chào.

Lễ hội Bà Phường Chào đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Bà Phường Chào đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Sáng 6/4, tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Bà Phường Chào.