Từ khóa tìm kiếm: Lễ khai giảng Học viện Quốc phòng

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai giảng Học viện Quốc phòng  ​
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai giảng Học viện Quốc phòng ​

VOV.VN -Tại lễ khai giảng, chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai giảng Học viện Quốc phòng  ​

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai giảng Học viện Quốc phòng ​

VOV.VN -Tại lễ khai giảng, chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua.