Từ khóa tìm kiếm: Lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế năm 2018

 Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác
Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác

VOV.VN - Chỉ tính riêng 300 hợp tác xã lớn nhất trên thế giới đã tạo ra việc làm cho ít nhất 280 triệu người, có doanh thu đạt khoảng 2,1 nghìn tỷ USD. 

 Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác

Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác

VOV.VN - Chỉ tính riêng 300 hợp tác xã lớn nhất trên thế giới đã tạo ra việc làm cho ít nhất 280 triệu người, có doanh thu đạt khoảng 2,1 nghìn tỷ USD.