Từ khóa tìm kiếm: Lễ tang cấp Nhà nước

Lời cảm ơn của Ban lễ tang và gia đình đồng chí Nguyễn Phúc Thanh

VOV.VN - Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phúc Thanh đã được cử hành trang nghiêm, trọng thể vào sáng nay (20/2).

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh từ trần

VOV.VN - Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh từ trần sau một thời gian lâm bệnh. Lễ tang đồng chí được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Thông báo lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình

VOV.VN - Lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước. Lễ viếng từ 7h-10h ngày 2/2; lễ an táng vào lúc 8h30 ngày 3/2.

Tổ chức lễ tang nguyên Bí thư Hà Nội Nguyễn Văn Trân cấp Nhà nước

VOV.VN - Lễ tang nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Trân được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước 

Lễ viếng và tiễn đưa Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được

VOV.VN - Lễ tang ông Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Lễ tang ông Mai Thúc Lân được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước

VOV.VN -Linh cữu ông Mai Thúc Lân quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.