Từ khóa tìm kiếm: Lễ tế Đàn Nam Giao

Festival Huế 2018: Trang nghiêm Lễ tế Đàn Nam Giao

VOV.VN - Lễ tế Giao diễn ra trong  tiếng chiêng trống, đại nhạc, tiểu nhạc trang trọng, uy nghi. 

Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua tư liệu của các học giả Pháp

VOV.VN - 55 bức ảnh và hàng chục hiện vật có giá trị khảo cổ to lớn, do Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp lưu giữ, nghiên cứu đã được trưng bày, giới thiệu tại Hà Nội.