Từ khóa tìm kiếm: lên tiếng

BTC “Gương mặt thân quen” lên tiếng việc Thanh Duy đổi nhân vật
BTC “Gương mặt thân quen” lên tiếng việc Thanh Duy đổi nhân vật

VOV.VN -Theo BTC “Gương mặt thân quen”, việc thay đổi nhân vật của Thanh Duy ở show 5 là nhằm đảm bảo chất lượng chương trình tốt hơn.

BTC “Gương mặt thân quen” lên tiếng việc Thanh Duy đổi nhân vật

BTC “Gương mặt thân quen” lên tiếng việc Thanh Duy đổi nhân vật

VOV.VN -Theo BTC “Gương mặt thân quen”, việc thay đổi nhân vật của Thanh Duy ở show 5 là nhằm đảm bảo chất lượng chương trình tốt hơn.