Từ khóa tìm kiếm: lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội và TP HCM điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10
Hà Nội và TP HCM điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN -So với lịch thi năm học 2016-2017, lịch thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội muộn hơn 1 ngày. Còn học sinh TP HCM thi thêm môn Ngoại ngữ.

Hà Nội và TP HCM điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội và TP HCM điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN -So với lịch thi năm học 2016-2017, lịch thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội muộn hơn 1 ngày. Còn học sinh TP HCM thi thêm môn Ngoại ngữ.