Từ khóa tìm kiếm: Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam

Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại Hội nghị CAFEO 38
Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại Hội nghị CAFEO 38

VOV.VN - Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị CAFEO 38 do Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức ngày 25/11 tới.

Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại Hội nghị CAFEO 38

Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại Hội nghị CAFEO 38

VOV.VN - Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị CAFEO 38 do Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức ngày 25/11 tới.

GFS và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam: Hợp tác để đưa trí tuệ Việt vươn xa
GFS và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam: Hợp tác để đưa trí tuệ Việt vươn xa

VOV.VN - Đó là chủ đề Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển công nghiệp xây dựng giai đoạn 2020 – 2025  giữa Tập đoàn GFS và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

GFS và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam: Hợp tác để đưa trí tuệ Việt vươn xa

GFS và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam: Hợp tác để đưa trí tuệ Việt vươn xa

VOV.VN - Đó là chủ đề Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển công nghiệp xây dựng giai đoạn 2020 – 2025  giữa Tập đoàn GFS và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Bà Trương Thị Mai làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Bà Trương Thị Mai làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

VOV.VN -10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tập hợp và phát huy hiệu quả sáng tạo của đội ngũ trí thức.

Bà Trương Thị Mai làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Bà Trương Thị Mai làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

VOV.VN -10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tập hợp và phát huy hiệu quả sáng tạo của đội ngũ trí thức.