Từ khóa tìm kiếm: Liên hoan nghệ thuật Việt kiều

Liên hoan nghệ thuật Việt kiều “Tôi yêu tiếng nước tôi“
Liên hoan nghệ thuật Việt kiều “Tôi yêu tiếng nước tôi“

Suốt 3 tiếng đồng hồ, khán giả trong khán phòng của khách sạn Sangate, Warszawa đã bị cuốn theo tình yêu thương quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Liên hoan nghệ thuật Việt kiều “Tôi yêu tiếng nước tôi“

Liên hoan nghệ thuật Việt kiều “Tôi yêu tiếng nước tôi“

Suốt 3 tiếng đồng hồ, khán giả trong khán phòng của khách sạn Sangate, Warszawa đã bị cuốn theo tình yêu thương quê hương, đất nước, con người Việt Nam.