Từ khóa tìm kiếm: liên kết đầu tư

Khu vực kinh tế Đông Nam Bộ: Liên kết và đầu tư sẽ tạo bứt phá

VOV.VN - Khu vực kinh tế Đông Nam Bộ hiện đóng góp khoảng 45% GDP, 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và ngân sách cả nước.

Nông nghiệp công nghệ cao vì sao chưa hấp dẫn?

VOV.VN - Vẫn còn một số trở ngại trong quá trình thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao như nguồn nhân lực, thị trường và nguồn vốn.

Cần giao quyền tự chủ cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng cần giao quyền tự chủ, tự quyết định cho các địa phương trong sử dụng ngân sách, huy động vốn…tại vùng này.