Từ khóa tìm kiếm: liên kết thiếu chặt chẽ

Liên kết kinh tế vùng - địa phương “mạnh ai nấy làm”

VOV.VN - Các địa phương thiếu liên kết trong đầu tư đã làm hạn chế lợi của thế, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế vùng.