Từ khóa tìm kiếm: liên kết vùng kinh tế

Liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa hiệu quả
Liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa hiệu quả

VOV.VN - Vấn đề liên kết để khai thác tối đa tiềm năng kinh tế Vùng vẫn chưa thành hiện thực, dù năm nào cũng được nhắc đi nhắc lại.

Liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa hiệu quả

Liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa hiệu quả

VOV.VN - Vấn đề liên kết để khai thác tối đa tiềm năng kinh tế Vùng vẫn chưa thành hiện thực, dù năm nào cũng được nhắc đi nhắc lại.

Liên kết kinh tế vùng - địa phương “mạnh ai nấy làm”
Liên kết kinh tế vùng - địa phương “mạnh ai nấy làm”

VOV.VN - Các địa phương thiếu liên kết trong đầu tư đã làm hạn chế lợi của thế, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế vùng.

Liên kết kinh tế vùng - địa phương “mạnh ai nấy làm”

Liên kết kinh tế vùng - địa phương “mạnh ai nấy làm”

VOV.VN - Các địa phương thiếu liên kết trong đầu tư đã làm hạn chế lợi của thế, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế vùng.