Từ khóa tìm kiếm: linh mục Đặng Hữu Nam

Hàng ngàn người dân Quỳnh Lưu lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam
Hàng ngàn người dân Quỳnh Lưu lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam

VOV.VN - Hơn 2.000 người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tập trung lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam vì đã có hành động trái pháp luật.

Hàng ngàn người dân Quỳnh Lưu lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam

Hàng ngàn người dân Quỳnh Lưu lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam

VOV.VN - Hơn 2.000 người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tập trung lên tiếng phản đối linh mục Đặng Hữu Nam vì đã có hành động trái pháp luật.

Lợi dụng tôn giáo gây mất đoàn kết là gieo mầm ác
Lợi dụng tôn giáo gây mất đoàn kết là gieo mầm ác

VOV.VN - Một bộ phận giáo dân, đứng đầu là linh mục Đặng Hữu Nam xúi giục người dân trưng khẩu hiệu xuyên tạc sự thật lịch sử về ngày 30/4.

Lợi dụng tôn giáo gây mất đoàn kết là gieo mầm ác

Lợi dụng tôn giáo gây mất đoàn kết là gieo mầm ác

VOV.VN - Một bộ phận giáo dân, đứng đầu là linh mục Đặng Hữu Nam xúi giục người dân trưng khẩu hiệu xuyên tạc sự thật lịch sử về ngày 30/4.

Hội Cựu chiến binh Nghệ An phản đối Linh mục Đặng Hữu Nam
Hội Cựu chiến binh Nghệ An phản đối Linh mục Đặng Hữu Nam

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An bày tỏ thái độ phản đối những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Linh mục Đặng Hữu Nam.

Hội Cựu chiến binh Nghệ An phản đối Linh mục Đặng Hữu Nam

Hội Cựu chiến binh Nghệ An phản đối Linh mục Đặng Hữu Nam

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An bày tỏ thái độ phản đối những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Linh mục Đặng Hữu Nam.

Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục làm xấu đi hình ảnh thiên Chúa
Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục làm xấu đi hình ảnh thiên Chúa

VOV.VN - Việc làm của linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục thời gian qua đã và đang làm xấu đi hình ảnh Thiên chúa ở Việt Nam.

Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục làm xấu đi hình ảnh thiên Chúa

Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục làm xấu đi hình ảnh thiên Chúa

VOV.VN - Việc làm của linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục thời gian qua đã và đang làm xấu đi hình ảnh Thiên chúa ở Việt Nam.