Từ khóa tìm kiếm: linh vật SEA Games.

SEA Games 31 chính thức khởi động, đếm ngược đến ngày khai mạc
SEA Games 31 chính thức khởi động, đếm ngược đến ngày khai mạc

VOV.VN - SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 chính thức được khởi động với chương trình Khởi động cùng SEA Games 31 diễn ra sáng ngày 21/11.

SEA Games 31 chính thức khởi động, đếm ngược đến ngày khai mạc

SEA Games 31 chính thức khởi động, đếm ngược đến ngày khai mạc

VOV.VN - SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 chính thức được khởi động với chương trình Khởi động cùng SEA Games 31 diễn ra sáng ngày 21/11.

Sao la chính thức trở thành linh vật SEA Games 31
Sao la chính thức trở thành linh vật SEA Games 31

VOV.VN - Sao la chính thức trở thành linh vật SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 diễn ra tại Việt Nam năm 2021.

Sao la chính thức trở thành linh vật SEA Games 31

Sao la chính thức trở thành linh vật SEA Games 31

VOV.VN - Sao la chính thức trở thành linh vật SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 diễn ra tại Việt Nam năm 2021.

Chưa chốt được linh vật và bài hát chính thức của SEA Games 31
Chưa chốt được linh vật và bài hát chính thức của SEA Games 31

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, linh vật và bài hát chính thức của SEA Games 31 vẫn chưa được quyết định.

Chưa chốt được linh vật và bài hát chính thức của SEA Games 31

Chưa chốt được linh vật và bài hát chính thức của SEA Games 31

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, linh vật và bài hát chính thức của SEA Games 31 vẫn chưa được quyết định.

Linh vật hổ Rimau của SEA Games 29 tượng trưng cho điều gì?
Linh vật hổ Rimau của SEA Games 29 tượng trưng cho điều gì?

VOV.VN - Theo chủ nhà Malaysia, Rimau là viết tắt của 5 từ rất có ý nghĩa đối với tinh thần thể thao. 

Linh vật hổ Rimau của SEA Games 29 tượng trưng cho điều gì?

Linh vật hổ Rimau của SEA Games 29 tượng trưng cho điều gì?

VOV.VN - Theo chủ nhà Malaysia, Rimau là viết tắt của 5 từ rất có ý nghĩa đối với tinh thần thể thao.