Từ khóa tìm kiếm: lĩnh vực trọng yếu

Dịch có xu hướng giảm, doanh nghiệp Lào được tạo điều kiện hoạt động
Dịch có xu hướng giảm, doanh nghiệp Lào được tạo điều kiện hoạt động

VOV.VN - Chính phủ Lào cho phép các dự án điện, khai khoáng, đường sắt cao tốc, các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng... được hoạt động bình thường.

Dịch có xu hướng giảm, doanh nghiệp Lào được tạo điều kiện hoạt động

Dịch có xu hướng giảm, doanh nghiệp Lào được tạo điều kiện hoạt động

VOV.VN - Chính phủ Lào cho phép các dự án điện, khai khoáng, đường sắt cao tốc, các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng... được hoạt động bình thường.

Nhiều cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào các lĩnh vực trọng yếu
Nhiều cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào các lĩnh vực trọng yếu

VOV.VN - Hàng loạt các cuộc tấn công mạng diễn ra với quy mô lớn, cường độ cao nhắm vào các lĩnh vực trọng yếu, công trình quan trọng của quốc gia.

Nhiều cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào các lĩnh vực trọng yếu

Nhiều cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào các lĩnh vực trọng yếu

VOV.VN - Hàng loạt các cuộc tấn công mạng diễn ra với quy mô lớn, cường độ cao nhắm vào các lĩnh vực trọng yếu, công trình quan trọng của quốc gia.